Upphandling av LED-lysrör – Energimyndighetens modell

Detta förfrågningsunderlag är framtaget för upphandling av LED-lysrör. Utvärderingsmodellen är framtagen av Energimyndigheten för energieffektiva produkter och anpassad till LED-lysrör. Utvärderingen bygger på livscykelkostnad, dvs lägst kostnad över en livscykel, och inte lägst pris per produkt.

Länkar till förfrågningsunderlaget:

Förfrågningsunderlagen uppdateras regelbundet, se aktuellt datum och versionshantering på länk och dokument för att alltid använda det senaste.

word_25 Förfrågningsunderlag-Ver-1.5-20170621.docx >>

excel25 Anbudsutvärdering-Ver-2.1-20160224>>

Förfrågningsunderlaget är framtaget av Magnus Josephson och Christoffer Stavenow, som båda är upphandlingsjurister och tidigare anställda på NOU. Christoffer Stavenow har även arbetat på Miljöstyrningsrådet och är en av Sveriges främsta specialister på miljökrav vid offentlig upphandling. 2014 utgav han boken Miljö- och sociala hänsyn vid offentlig upphandling (Jure förlag).

Föredrag

Se också Magnus Josephsons föredrag:
Så upphandlar man miljöeffektiva produkter, arrangerat av Upphandling24 i Almedalen 2014.

Vid frågor kontakta Magnus Josephson. Mail: mj (@) magnusjosephson.se