Upphandling av dynamiskt glas vid entreprenad

Detta dokument med tekniska krav är en hjälp till de som utformar ett förfrågningsunderlag för en entreprenad. Dokumentet riktar sig därför främst till arkitekter och konsulter som bidrar med lösningar till och hjälper en beställare eller fastighetsägare att upprätta ett förfrågningsunderlag. Dokumentet avser att underlätta upphandling av dynamiskt glas inom ramen för entreprenad vid nyproduktion eller uppgradering av befintlig byggnad.

Dokumentet är indelat i två kapitel. Kapitel 1 och 2 med kravställningar riktar sig både till glaskonsulter eller direkt till Beställaren av Entreprenaden inför en upphandling.  Kravställningarna ska enkelt kunna föras in i ett förfrågningsunderlag oavsett om det är nybyggnation eller renovering.

Länk till förfrågningsunderlaget

Tekniska krav vid upphandling av Dynamiskt Glas av typen ConverLight eller likvärdigt vid entreprenad>>

Förfrågningsunderlaget är framtaget av Magnus Josephson och Christoffer Stavenow, som båda är upphandlingsjurister och tidigare anställda på NOU. Magnus Josephson har varit rådgivare till över 400 företag och myndigheter i mer än 5000 upphandlingar sedan 1995.
Christoffer Stavenow har arbetat som specialist på offentlig upphandling sedan 2005.

Vid frågor om upphandlingsunderlaget kontakta Magnus Josephson. Mail: mj (@) magnusjosephson.se