Upphandling av försäkringslösning mot skadedjur

Detta förfrågningsunderlag är framtaget för upphandling av en så skadedjursfri boendemiljö som möjligt. Det är framtaget för de offentliga fastighetsbolag som vill upphandla en så skadedjursfri miljö som möjligt till ett fast pris, istället för pris per sanering.

Syftet är att med detta avtalsupplägg få ner mängden skadedjur och saneringar till ett minimum vilket blir resultatet med detta sätt att upphandla.

Länk till förfrågningsunderlaget:

word_25 Mall – FFU Skadedjursförsäkring med tilläggstjänster 2019>>

excel25 Bilaga-3-Referensformulär-Skadedjursförsäkring-2016-11-25.>>

Förfrågningsunderlaget är framtaget av Magnus Josephson och Christoffer Stavenow, som båda är upphandlingsjurister och tidigare anställda på NOU. Magnus Josephson har varit rådgivare till över 400 företag och myndigheter i över 5 000 upphandlingar sedan 1995.
Christoffer Stavenow har arbetat som specialist på offentlig upphandling sedan 2005.

Kontakta Magnus Josephson för frågor på underlaget.

Uppdateringar av förfrågningsunderlag

Våra förfrågningsunderlag och mallar uppdateras löpande. Ge oss din mailadress så meddelar vi så snart det finns en uppdatering. Då är du säker på att du alltid använder den senaste versionen.