Upphandling av försäkringslösning mot skadedjur

Detta förfrågningsunderlag är framtaget för upphandling av en så skadedjursfri boendemiljö som möjligt. Det är framtaget för de offentliga fastighetsbolag som vill upphandla en så skadedjursfri miljö som möjligt till ett fast pris, istället för pris per sanering.

Syftet är att med detta avtalsupplägg få ner mängden skadedjur och saneringar till ett minimum vilket blir resultatet med detta sätt att upphandla.

Länk till förfrågningsunderlaget:

word_25 FFU-Skadedjursforsakring-med-optioner-2023

word_25 Mall-avtal-20201204>>

excel25 Bilaga-3-Referensformulär-Skadedjursförsäkring-2016-11-25.>>

Förfrågningsunderlaget är framtaget av Magnus Josephson och Christoffer Stavenow, som båda är upphandlingsjurister och tidigare anställda på NOU. Magnus Josephson har varit rådgivare till över 400 företag och myndigheter i över 5 000 upphandlingar sedan 1995.
Christoffer Stavenow har arbetat som specialist på offentlig upphandling sedan 2005.

Kontakta Magnus Josephson för frågor på underlaget. Mail: mj (@) magnusjosephson.se