”Sedan vi börjat arbeta med Magnus Josephson har vi femtondubblat vår omsättning. Från ca 70 miljoner till 1 miljard på sex år.”

”På tre  år har vi gått från att vinna 15-20% av anbuden, till att i dag vinna ca 75% av våra anbud.”

”Vårt företag omsatte 40 miljoner men vann ett kontrakt på 100 miljoner. Det hade aldrig gått utan Magnus hjälp.”

”Efter att ha lärt oss hur vi skall jobba proaktivt i vår försäljning vinner vi betydligt fler upphandlingar.”

Vinnande anbud och framgångsrik försäljning till offentlig sektor

Vi har all rådgivning du behöver.
kontakta oss så berättar vi mer. Mail: mj (@) magnusjosephson.se

Företag, låt ert säljarbete bli mer lönsamt, uthålligt och mindre styrt av slumpen

Magnus Josephsons kunder har vunnit affärer för över 18 miljarder,  i mycket hård konkurrens i en mängd olika branscher. Vill ni veta hur? Kontakta Magnus Josephson för mer information om hans program för företag. Mail: mj (@) magnusjosephson.se

Offentlig verksamhet, låt er upphandling bli en god samhällsinvestering

Vissa upphandlingar får inte gå fel. Vi har upphandlat för över 2 miljarder utan framgångsrika överprövningar. Vill ni veta hur? Kontakta Magnus Josephson för mer information om hans program för offentlig verksamhet. Mail: mj (@) magnusjosephson.se