Therese Hazelius, vd, för Swedish Labtech

Swedish Labtech är branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik. Vi är cirka 80 medlemsföretag och företagen står för mer än 80 % av omsättningen i branschen.

Utmaning

Den stora utmaningen är att få offentlig sektor att fokusera på rätt saker. Bolagen inom Swedish Labtech vill att gärna att se ser till effekt och kvalitet, snarare än till pris. Det arbetar jag för i dialog med upphandlarna.

Magnus roll

Vi har anlitat Magnus i några år och han är bra på det som jag tycker är svårt och som mina medlemmar behöver. Han vet hur man säljer till offentlig sektor och kan föra dialog med oss på ett ganska icke-juridiskt sätt. Han tillför ett annat perspektiv på den offentliga affären och förutom kurser, brukar han ge mig råd inför möten med offentlig sektor.

Viktigaste värden

Magnus tar in ett annat perspektiv i den offentliga affären. Han har en hands-on-attityd, med mer visioner om vart vi ska vara när vi är vid målet. Hans kurser lär mina medlemmar att sälja på rätt saker. Vi vill sälja värden istället för på pris. Dessutom är Magnus en väldigt klok person, som det är jättetrevligt att samarbeta med.

Vision

Min önskan är att offentlig sektor ska se oss som ett team, som arbetar mot samma mål. Det är viktigt att vi kan föra en dialog innan upphandlingar kommer ut. Min erfarenhet är att det finns en rädsla för leverantörsdialog bland kommuner och regioner och jag hoppas att de kommer att bli lika öppna som universitetssjukhusen.

Tips till offentlig sektor

Ta kontakt med oss, för vi har expertisen. Det sparar tid inför en upphandling.