Jan Johansson, distriktschef affär, Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna. Skanska gör årligen affärer med offentlig sektor i Sverige för ca 20 miljarder.

Utmaning

Vi upplever att specialiseringen inom det offentliga ökar, vilket gör att många av dem som arbetar med upphandling har en stor utmaning att göra bra köp och därmed bra affärer. Den utvecklingen går åt fel håll och där arbetar vi aktivt med att hjälpa offentlig sektor att bli bättre.
En av utmaningarna är att det finns också en förlegad idé om att upphandlare inte får föra dialog med leverantörer.

Magnus roll

Vi har anlitat Magnus i ca 15 år, främst när det gäller att leda kurser om offentlig upphandling, men också för rådgivning och som bollplank i dialogen med offentlig sektor.
Magnus har en unik kompetens. Han är kunnig både när det gäller leverantörsperspektivet och upphandlarperspektivet. Han är bra på att föra dialog kring utvärderingsparametrar och på det sättet bidrar han till bättre upphandlingar. Han har både höjt vårt självförtroende och kompetens när det gäller dialogen med offentlig sektor.

Om Magnus

Magnus är en pionjär inom offentlig upphandling. Han söker hela tiden konstruktiva lösningar och ser ingenting som omöjligt. Vi delar hans syn att upphandlingslagarnas syfte är att offentlig sektor ska göra bra affärer. Han är lättsam att arbeta med och förstår vad vi håller på med.

Viktigaste värden

Tillsammans med Magnus har vi kunnat vinna bra entreprenader, till hög kvalitet och med bästa totalkostnad – vilket också är bra för den offentliga sektorn.

Vision

Offentlig sektor gör alltid bra affärer.

Tips till offentlig sektor

Ta reda på vad ni ska köpa och vad som viktigast för verksamheten har behovet. I dag sker en specialisering i upphandlingsbranschen, som gör att upphandlande enhet kommer för långt ifrån sin egen verksamhet. För att kunna göra bra upphandlingar måste man vara nära verksamheten och förstå deras behov.