Göran Lorentzi, byggchef AB Tranåsbostäder

Ansvarar för projektinvesteringar, när det gäller bolagets lokalförsörjningen till Tranås Kommun.

 

Utmaning

Under 2015 tog AB Tranåsbostäder beslutet att göra en upphandling enligt en partnering-modell, där vi som kommunens fastighetsbolag kan anlita samma leverantör för flera projekt över en längre tid, där syftet är  stadsbyggnad- och lokalutveckling för Tranås. Vi var då i det läget att flera stora projekt låg i investeringsplanen och att dessa skulle genomföras inom en tidplan på 5-7 år och till en sammanlagd volym om 500-700 Mkr.  Vi behövde någon att samarbeta med under hela upphandlingsprocessen och för att kunna skapa ett förfrågningsunderlag som skulle locka och ge oss rätt leverantör. Den expertisen har Magnus Josephson och hans samarbetspartners.

Magnus roll

Vi behövde en kunnig och erfaren medspelare för den här upphandlingen och anlitade därför Magnus som vår upphandlingskonsult.  Målsättningen var att upphandlingen skulle omfatta olika entreprenadprojekt under fem år. Det kräver stor kompetens och erfarenhet att skriva ett sådant förfrågningsunderlag.
Magnus är oerhört kunnig och ansvarade för textinnehållet.  Han var med under hela processen kontraktskrivandet.

Om Magnus

Magnus är behaglig, kunnig och professionell rätt igenom. Han har en oerhörd erfarenhet av att jobba med stora upphandlingar. Vi fick tips från en leverantör som anlitat honom för utbildningsinsatser. Vi behövde en upphandlingskonsult av Magnus kaliber, vilket jag vill påstå var en avgörande faktor till att upphandlingen blev lyckad.

Viktigaste värden

Magnus roll var att se till att vi genomförde projektet på ett korrekt sätt och inom rätt tid. Magnus har koll på det entreprenadjuridiska. Han vet hur förfrågningsunderlaget ska skrivas så att det stämmer med lagstiftningen, vilka krav som ska ställas, hur vi ska värdera olika saker. Han hjälpte oss att landa rätt.  En viktig del förutom att säkerställa leverantörens resurser, kompetens och förmåga, var också att partneringsamarbetet över tid skulle vara en attraktiv affärsmöjlighet för leverantören.
Nu har vi rätt leverantör och partneringsamarbetet fungerar mycket bra. Vi har blivit samspelta med leverantören eftersom vi samverkar över tid, vi gör helt enkelt ett bättre jobb tillsammans.

Tips till leverantörer och offentliga upphandlare

Står ni inför upphandlingar och funderar på partnering – ta en kontakt med någon som ni kanske vet har genomfört detta. För dialog med varandra – vi har olika roller och kan lära av varandra. Ska vi kunna göra bra projekt, behöver vi hitta varandra och skapa rätt krav och förutsättningar.
Det gäller att utveckla samarbetsformer mellan beställare och leverantör.