”Sedan vi börjat arbeta med Magnus Josephson har vi femtondubblat vår omsättning. Från ca 70 miljoner till 1 miljard på sex år.”

”På tre  år har vi gått från att vinna 15-20% av anbuden, till att i dag vinna ca 75% av våra anbud.”

”Vårt företag omsatte 40 miljoner men vann ett kontrakt på 100 miljoner. Det hade aldrig gått utan Magnus hjälp.”

”Efter att ha lärt oss hur vi skall jobba proaktivt i vår försäljning vinner vi betydligt fler upphandlingar.”

OFFENTLIGA VERKSAMHETER

Vissa upphandlingar får inte gå fel. Vi har upphandlat för över 2,5 miljarder utan framgångsrika överprövningar.

Upphandlingar utöver det vanliga – Låt er upphandling bli en bra samhällsinvestering.

Våra kunder vet ofta exakt vad de vill ha för resultat av sin upphandling – men de vet inte hur se ska upphandla för att ta sig dit.  De vill vara i framkant  men det finns ännu ingen färdig lösning för vad och hur man ska upphandla för att komma dit. Det är där vi kommer in.

Tillsammans med våra kunder har vi skapat bl.a.

Sveriges mest flexibla IT-avtal. Full frihet att beställa vad du vill till marknadens bästa priser. En mycket smidigare lösning än t.ex. Kammarkollegiets olika avtal som inte tar hänsyn till just er verksamhets behov.

Byggpartnering som håller hela vägen från politiska visioner till den nya färdigbyggda stadsdelens invigning. Många visioner faller platt när det väl ska upphandlas. Vi ser till att den blir verklighet genom upphandling.

Uppnå kommunens klimatmål med Energieffektivisering i era kommunala fastigheter. Ekvationen är enkel: Väsentlig lägre energikostnader, upp till 70-80% i vissa delar ska frigöra pengar till renovering och utveckling  – till samma budget som tidigare, alltså utan att behöva höja hyrorna.

Effektavtal  – de kallas även funktionsavtal eller samverkan. Vi menar  avtal som leder till att ett problem försvinner eller kraftigt minskar vilket minskar kostnader. Avtalen bygger på att leverantörerna och beställarna är proaktiva istället för reaktiva. Tillsammans ska de t.ex. få bort skadegörelsetrenden, skadedjur, öka undervisningstiden i skolan med hjälp av digitalisering, minska kostnader för byggprocessen.

Verksamhetskritiska upphandlingar och avtal – där resultatet bara måste bli rätt, annars hotas verksamheten i grunden. Ex inom sjukvård, IT-system,

Vill du veta mer om hur era avtal kan uppnå samma saker – ”trots” upphandling – så är de bara att skicka ett mail eller ringa, så börjar vi där.