Peter Onstrand, vd för 3StepIT

3StepIT levererar livscykeltjänster för it-utrustning. De tar it till den cirkulära ekonomin. De hyr ut datorer och smarttelefoner till företag, har koll på var de finns, när de ska bytas etc och sedan ser till att de återvinns. På så sätt effektiviserar 3StepIT hantering, möjliggör kostnadsuppföljning och säkerställer att känslig information raderas innan datorn får ett andra liv.

Utmaning

Att sälja komplexa tjänster till offentlig sektor.

Magnus roll

Vi tar in Magnus för att utbilda våra säljare kring hur de kan föra dialog med offentlig sektor. Våra medarbetare behöver både förstå regelverken och hur det fungerar i praktiken.
Magnus har en fantastisk kompetenskombination. Han kan både det juridiska och är affärsmässigt drivande. Han coachar, peppar och stöttar oss i dialogen med offentliga upphandlar.
Vi ser Magnus som en långsiktig partner.

Viktigaste värdena?

Tack vare Magnus har vi ökat antalet affärer med offentlig sektor. Vi vinner helt enkelt fler affärer.

Hur är det att jobba med Magnus?

Det är väldigt enkelt. Han är en positiv, glad och lättsam person, som för utom sin formella kunskap, tillför mycket energi.

Vision

Vi erbjuder komplexa tjänster som det kan vara svårt för kommuner och landsting att köpa in. Därför önskar vi att det skapas central upphandling som enskilda kommuner kan avropa ifrån. Så sker redan i dag i Finland.

Tips till offentlig sektor

Ta ett centralt initiativ för att köpa in den här typen av tjänster. Vinsten för dem som upphandlar är att de får it-tjänster med livscykelperspektiv med mycket bättre kostnadskontroll.