Peter Edholm, affärsansvarig offentlig sektor på Anticimex

Anticimex levererar försäkringar och tjänster inom skadedjur, matsäkerhet och brandskydd. I synnerhet skadedjur orsakar mycket problem för offentlig sektor och deras kunder – alltifrån obehag till skador på byggnader och material.

Utmaning

Att föra dialog med offentlig sektor. Många tror fortfarande att det inte är tillåtet att föra dialog med leverantörer. Vi behöver också komma ifrån upphandlingar som bygger på lägsta pris och göra upphandlingar som bygger på kvalitet.

Magnus roll

Vi har arbetat med Magnus i fem år. Vi tog kontakt för att vi ville utveckla vår affär mot offentlig sektor. Vi såg att skadedjurstjänster oftast handlades upp till lägsta pris, vilket leder till ökade kostnader istället för rätt kostnader. Men för att förändra deras sätt att jobba, behövde vi också lära oss mer och ändra vårt sätt att jobba, till att bli mer proaktiva.

Viktigaste värden

Magnus har gett oss ökad kunskap om den offentliga affären, men också om vilka arbetsprocesser vi kan använda. Numera är vi aktiva under hela avtalscykeln, vi arbetar strukturerat med planering och proaktiva insatser och har en bättre dialog med de upphandlande myndigheterna.
Tack vare Magnus har vi blivit mer affärsmässiga och vi ser möjligheter på ett helt annat sätt. En av de största fördelarna med Magnus är att han kan både köpar- och säljarsidan. Han är också ett fantastiskt bollplank.

Vision

Vi är marknadsledande och närmaste målet är att hjälpa kommuner och större fastighetsbolag att minska problemet med råttor.

Tips till offentlig sektor

För mer dialog med leverantörer innan upphandlingsdokumenten är skrivna. Sätt konkreta mål och bestäm er för vad målet med upphandlingen är och gå ifrån lägsta pris.