onlineutbildning

Utbildning lönar sig alltid och det ska vara enkelt att utbilda sig. Några av våra populära utbildningar om offentlig upphandling finns därför även digitalt. I samarbete med Diploma Utbildning erbjuder vi ett antal onlineutbildningar. Ge dig själv en fördel i offentlig upphandling genom att utbilda dig när och var du vill.

Webbutbildning i offentlig upphandling

Nedan finns både trailers för att få ett smakprov av utbildningen och länkar som enkelt tar dig direkt till önskad webbutbildning.

LOU – Bli leverantör till offentlig sektor för en dag >>

LOU – Grundkurs >>

LOU – Fördjupningskurs >>

LOU – Försäljning via offentlig upphandling >>

LOU – Bli leverantör till offentlig sektor för en dag

Utbildningen riktar sig till köpare inom offentlig verksamhet, som önskar sätta sig in i leverantörernas perspektiv kring offentlig upphandling. Utbildningen visar på vikten av bättre förståelse mellan parterna såsom tydligare dialoger för att få insikt i varandras förutsättningar och kunna generera de avtal som båda parter eftersträvar.

LOU – Bli leverantör till offentlig sektor för en dag >>

LOU – Grundkurs

LOU – Grundkurs riktar sig till dig som arbetar med eller ska börja arbeta med offentlig upphandling. I kursen får du som är säljare lära dig om effektiva säljprocesser och är du försäljningschef får du råd om hur du kan förbättra strategierna för hur och till vem som företaget säljer till. Kursen belyser även hur ett framgångsrikt bidteam arbetar och ger råd till VD om hur säljorganisationen kan förbättras och stärkas.

LOU – Grundkurs >>

LOU – Fördjupningskurs

I den här fördjupningskursen om offentlig upphandling får du som chef eller blivande chef lära dig om de stora utmaningarna med att sälja till offentlig sektor och hur du kan gå tillväga för att förbättra företagets position på marknaden. Genom utbildningen lär du dig att bygga kundrelationer och att skapa långsiktiga samarbeten med stor kundnytta som särskiljer dig från konkurrenterna. Utbildaren är en av Sveriges mest efterfrågade advokater inom offentlig upphandling.

LOU – Fördjupningskurs >>

LOU – Försäljning via offentlig upphandling

Utbildningen Försäljning via offentlig upphandling är framtagen både för att ge grundläggande kunskaper kring offentlig upphandling och för att fortbilda dig som redan arbetar med det. Efter utbildningen är målet att du ska kunna sälja mer framgångsrikt och lönsamt till offentliga aktörer och vinna fler anbud. Kursen passar dig som vill öka dina kunskaper inom försäljning och offentlig upphandling.

LOU – Försäljning via offentlig upphandling >>