onlineutbildning

Utbildning lönar sig alltid och det ska vara enkelt att utbilda sig. Några av våra populära utbildningar om offentlig upphandling finns därför även digitalt. I samarbete med Diploma Utbildning erbjuder vi ett antal onlineutbildningar. Ge dig själv en fördel i offentlig upphandling genom att utbilda dig när och var du vill.

Webbutbildning i offentlig upphandling

Nedan finns både trailers för att få ett smakprov av utbildningen och länkar som enkelt tar dig direkt till önskad webbutbildning.

LOU – På en timme >>

LOU – Bli leverantör till offentlig sektor för en dag >>

LOU – Försäljning via offentlig upphandling >>

LOU – På en timme

På en timme lär du dig vilka regler som gäller inom offentlig upphandling, hur du får igång proaktiv försäljning till offentlig sektor och hur du skriver vinnande anbud. Du får kunskaper kring LOU-regelverket och hur du framgångsrikt säljer till offentlig sektor. Du får också fem värdefulla tips om anbudsskrivning.

LOU – På en timme >>

LOU – Bli leverantör till offentlig sektor för en dag

Utbildningen riktar sig till köpare inom offentlig verksamhet, som önskar sätta sig in i leverantörernas perspektiv kring offentlig upphandling. Utbildningen visar på vikten av bättre förståelse mellan parterna såsom tydligare dialoger för att få insikt i varandras förutsättningar och kunna generera de avtal som båda parter eftersträvar.

LOU – Bli leverantör till offentlig sektor för en dag >>

LOU – Försäljning via offentlig upphandling

Utbildningen Försäljning via offentlig upphandling är framtagen både för att ge grundläggande kunskaper kring offentlig upphandling och för att fortbilda dig som redan arbetar med det. Efter utbildningen är målet att du ska kunna sälja mer framgångsrikt och lönsamt till offentliga aktörer och vinna fler anbud. Kursen passar dig som vill öka dina kunskaper inom försäljning och offentlig upphandling.

LOU – Försäljning via offentlig upphandling >>