”Sedan vi börjat arbeta med Magnus Josephson har vi femtondubblat vår omsättning. Från ca 70 miljoner till 1 miljard på sex år.”

”På tre  år har vi gått från att vinna 15-20% av anbuden, till att i dag vinna ca 75% av våra anbud.”

”Vårt företag omsatte 40 miljoner men vann ett kontrakt på 100 miljoner. Det hade aldrig gått utan Magnus hjälp.”

”Efter att ha lärt oss hur vi skall jobba proaktivt i vår försäljning vinner vi betydligt fler upphandlingar.”

OM FÖRETAGET

I Magnus Josephson ABs nätverk ingår bara de som allmänt betraktas som Sveriges bästa inom sina områden – jurister, säljexperter, kommunikationsexperter och förhandlingsexperter. På så sätt får du som kund alltid rätt kompetens till ditt uppdrag. Nätverket finns även i Bryssel, med särskilt fokus på EU och lobbyinguppdrag.

Vi är rådgivare och utbildare för hela den offentliga affären:

  • LOU/LUF/LUFS-experter
  • Försäljning till offentlig sektor
  • Anbudsskrivning (se boken Vinnande anbud)
  • Överprövningar
  • Miljökrav
  • Utvärderingsmodeller
  • Strategiska upphandlingsfrågor
  • Att skapa effektiv dialog mellan köpare och säljare
  • Vi leder och modererar konferenser, workshops mm
  • Utbildningar skräddarsydda för ert behov

Företag vi jobbar med är: Peak Procurement, Stavenow och Partners, Schumann associates, Lagerbielke och partners, Improve Sales.

Om Magnus Josephson

Magnus Josephson arbetar som upphandlingsjurist sedan 1995 och är expert på hur företag och myndigheter kan skapa och genomföra framgångsrika affärer i enlighet med LOU och LUF. Han har varit jurist på Nämnden för Offentlig Upphandling, NOU, och även anbudsansvarig på Hallvarsson&Halvarson, ledande inom kommunikation mot finansmarknaden.

Magnus har hållit över 300 upphandlingskurser för företag och myndigheter på Visma/OPIC, där han var konsult och utbildningsansvarig under 6 år. Det gör honom troligen till Sveriges meste företagsutbildare.

Magnus har varit rådgivare i över 5000 upphandlingar.