”Vi vann!”

”Det här hade aldrig gått utan hjälp från er.”

”Vad kul det var!”

”Tack Magnus! Det var bra synpunkter! Vad skulle vi gjort utan dig?
Du har varit guld värd!”

UPPHANDLINGSKONSULT, STÖTTAR I alla delar

Vårt uppdrag som upphandlingskonsulter är att göra era affärer med offentlig sektor mer lönsamma. Men vi har dock sett många exempel på företag som inte haft rätt förutsättningar för att blir mer framgångsrika. De har fel organisation, fel eller ineffektiva arbetsmetoder och inte sällan fel kultur på företaget vad gäller den offentliga affären. Den hanteras i mån av tid.

Vi har all rådgivning du behöver, kontakta oss så berättar vi mer. Mail: mj (@) magnusjosephson.se

Upphandlingskonsulten bidrar med expertkunskapen

Som upphandlingskonsult har vi många uppdrag där vi tillsammans med företagsledningen tar fram:

  • tydliga och realistiska mål för affärerna
  • rätt organisation för försäljning och anbudsarbete
  • rätt arbetsmetoder före, under och efter upphandlingarna
  • beslutsstöd för vilka affärer företaget ska ge sig in i
  • kartläggning av marknaden

Du som leverantör behöver inte vara expert på Lagen om offentlig upphandling, LOU. Däremot måste du ha en inbyggd varningsklocka som ringer när det dyker upp krav och beteenden som kan vara i strid med de rättigheter som LOU ger er. Som upphandlingskonsult vet vi vilka spelregler som gäller och hjälper dig att fatta rätt beslut.

Upphandlingsstöd åt myndigheter

”Så får du alltid rätt leverantör och avtal, varje gång utan överprövning!”
Det är faktiskt titeln på ett av Magnus Josephsons föredrag – och innehållet håller vad rubriken lovar. Magnus Josephson AB har ett av Sveriges mest meriterade team för att skapa upphandlingar och avtal som alltid når de mål som ni som myndighet vill nå.

Många av våra uppdrag har vi fått då den egna organisationen inte lyckats upphandla avtal med tillräcklig flexibilitet eller innovation. Vi är specialister på att skapa nya lösningar!

Som upphandlingskonsult stödjer vi även myndigheten i alla delar av en offentlig upphandling, exempelvis vid kartläggning av en myndighets behov, vid anbudsintervjuer eller vid kvalitetssäkring av ett förfrågningsunderlag.

Vi ser vi till att era affärer med företagen blir mer lönsamma.