UPPHANDLING AV ETT MOBILT IT-SYSTEM FÖR VÅRD- OCH OMSORGSINSATSER INOM RAMEN FÖR KOMMUNALT VÅRD- OCH OMSORGSUPPDRAG, SAMT DRIFTSÄTTNING, SUPPORT OCH TILLHÖRANDE HÅRDVARA.

Detta förfrågningsunderlag är framtaget för upphandling av ett mobilt IT-system som används inom vård och omsorg. Underlaget är framtaget för de verksamheter som vill ha ett mobilt system för digital signering för de åtgärder som görs för de boende istället för ett pappersbaserat system. Underlaget är enkelt att använda då det utgörs av ett antal ska-krav kombinerat med lägsta pris på enheter, licenser m.m. Det är av yttersta vikt att man följer den föreslagna tråden i förfrågningsunderlaget med samtliga ingående delar om ni vill göra förändringar i underlaget exvis lägga till eller ta bort delar så kontakta oss så att vi kan kvalitetssäkra underlaget i syfte att minimera risk för överprövning.

Länk till förfrågningsunderlaget:

word_25 Mall för frågningsunderlag upphandling av IT-system för vård- och omsorgsinsatser. >>

Förfrågningsunderlaget är framtaget av Magnus Josephson och Christoffer Stavenow, som båda är upphandlingsjurister och tidigare anställda på NOU (numera Konkurrensverket).

Kontakta Magnus Josephson för frågor på underlaget. Mail: mj (@) magnusjosephson.se