Leverantörerna har missat att förklara sitt värde

”Den första meningen på Konkurrensverkets LOU-sida lyder: ”Upphandlingar kan vara rätt komplicerade” För många som kommer i kontakt med just den här lagstiftningen förknippas LOU med osäkerhet, hopplös byråkrati och tvister.”

Leverantörerna har missat att förklara sitt värde

Läs intervjun med Magnus Josephson om varför priserna pressas i byggbranschen>>
Leverantörerna har missat att förklara sitt värde