Varför blir det allt svårare?

I alltför många fall anser både de offentliga köparna och deras leverantörer att avtalen blev sämre än de räknat med. Vissa kontrakt kostar totalt sett t o m mer än de är värda. Båda sidor måste därför ställa sig samma fråga: Hur kan vi skapa tillväxt i vår offentliga affär? Det är här vi kommer in.

Driver ert företag en affärsverksamhet som bygger på slumpen, där lägst pris avgör i majoriteten av affärerna? Eller har ni en tydlig och trovärdig modell för tillväxt?

Företag som inte har en bra tillväxtmodell står inför flera tydliga hot: Era anbud är i sämsta fall likvärdiga med en lottsedel. Ni kommer att förlora mot bättre förberedda konkurrenter, som vet hur man kan påverka hur offentlig sektor köper. Ni tappar i trovärdighet ju fler kontrakt ni förlorar. Ni hamnar i en ond cirkel.

Om ni däremot gör på rätt sätt kommer ni att tjäna mer pengar. Ni ökar chansen att behålla befintliga affärer samtidigt som ni vinner fler offentliga kunder, som i sin tur ökar er trovärdighet. Ni hamnar i en uppåtgående spiral.

Det här är vi experter på och det är därför våra kunder kan tjäna, inte bara mer, utan mycket mer pengar!

Hur kan myndigheter skapa tillväxt i sin offentliga affär?

Många kontrakt leder inte till önskat resultat. All form av effektivisering och ökad nytta skapar tillväxt. Men vilket resultat skall ni mäta?

  • Har vi sparat pengar om vi räknar med kostnaden för upphandlingen?
  • Kan vi nå våra politiska mål genom upphandling?
  • Skall vi ha fler eller färre leverantörer?
  • Skall vi öka eller minska antalet upphandlingar på befintlig personal?
  • Kan vi minska antalet överprövningar?

Affärsansvariga inom offentlig sektor, inte bara upphandlarna, kommer att uppnå ökad tillväxt i sina affärer med vår hjälp. Som extra bonus kommer ni att få leverantörer som blir mer nöjda med sina avtal och som därför också kommer att bidra med större nytta och värde till er än tidigare.