Kontakt / Contact

Det kostar ingenting att boka möte med oss. Däremot kan det kosta mycket om ni inte gör det: Utbildningar som inte ger effekt. Ineffektivt anbudsarbete. Konferenser utan rätt innehåll. Upphandlingar som ger fel resultat. Berätta för oss vad ni vill med er offentliga affär så visar vi gärna exempel på vad kunder i liknande situation har gjort för att lyckas.

Regardless of what line of business you are in, your company will probably get larger and more profitable deals with the public sector if you consult Magnus Josephson AB. Please let us know how we can help you.

Kontaktuppgifter / Contact Details:

Magnus Josephson AB 
Kungsgatan 44
111 35 Stockholm, Sweden
08- 678 10 20
0734-35 65 65
Mail: mj (@) magnusjosephson.se