Politiska miljömål är meningslösa utan rätt upphandlingsmetoder

För att miljömål som giftfrihet, minskad energiförbrukning eller CO2-utsläpp ska uppnås måste de offentliga upphandlingarna utformas så att den produkt/tjänst som är giftfri, har lägst CO2 utsläpp eller lägst LCC vinner. Inga andra utvärderingsalternativ kan rimligen användas om politikerna menar allvar med sina miljömål.

De flesta offentliga verksamheter har tydliga miljömål, politiskt beslutade och baserade på EU:s och regeringens beslut och målsättningar. Det finns dock ett stort glapp mellan politikernas miljömål och vad tjänstemännen sedan gör för att den dagliga verksamheten ska uppnå målen. Den felande länken stavas offentlig upphandling.

Det finns alltför många exempel i Sverige som visar att när miljömålen väl är beslutade på t.ex. en kommun så saknas de mest självklara förutsättningarna för att målen ska uppnås: Det finns inga beslut om prioriteringar, t.ex. vilka områden som är de största miljöbovarna. Det finns ingen som ansvarar för att målen faktiskt uppnås, ingen som kan svara på hur de ska uppnås eller som kontrollerar om de uppnås. Allt förblir som det har varit eller endast små förändringar görs. Denna brist på ledarskap – för det är vad det handlar om – skapar många negativa effekter. Dels uppnås inte målen, men framförallt går vi miste om goda möjligheter att lösa viktiga problem. Vi missar chanser till innovation och att skapa arbetstillfällen.

Upphandla en effekt istället för lägsta pris så nås miljömålen
Lösningen på problemet är att det från politiskt ansvariga på verksamheterna måste komma en tydlig order: ”För att vi ska lyckas nå våra beslutade miljömål så behöver vi köpa de mest klimatsmarta produkterna. Därför ska hädanefter alla inköp inom vår verksamhet av produkter och tjänster som har miljöpåverkande effekt styras så att endast de med lägst miljöpåverkan ska kunna vinna. Att inte följa denna regel är tjänstefel. Verktyg för detta är LCC-kalkyler och andra modeller för att hitta det minst miljöpåverkande erbjudandet.”
Att upphandla en effekt – minskad miljöpåverkan i detta fall – är enligt min erfarenhet det enda sätt som fungerar för att uppnå miljömålen enligt plan, där 2020 ligger närmast. Ex på effekt: ”anbud med lägst CO2 utsläpp vinner” eller ”Lägst LCC vinner”. Det är enkelt!

Det finns gott om verktyg för LCC-upphandling
För att hjälpa offentlig sektor att lyckas nå miljömålen har jag och mitt team, samtliga har jobbat på NOU när det fanns, tagit fram ett förfrågningsunderlag som använder Energimyndighetens LCC-modell för köp av giftfria LED-lysrör. Lysrör är ett bra område att börja med eftersom omoderna lysrör står för ca 20% av elförbrukningen och innehåller kvicksilver, en riktig miljöbov alltså. LED-lysrör minskar energiförbrukningen med ca 80%. Ett rejält kliv framåt för att nå utsläppsmålen! Energimyndighetens LCC-utvärderingsmodell är givetvis helt produktneutral. Underlaget kan hämtas här.

Att använda LCC vid köp av t.ex. LED-lysrör är det moderna och enklaste sättet! Allt annat är dessutom i strid med era egna miljöbeslut och vad både EU och regeringen fastställt är viktigt för att nå miljömål och innovationsmål. Kom igen nu offentlig sektor – genomför era beslut om miljömål fullt ut, det finns inga ursäkter längre!

Magnus Josephson, upphandlingsjurist och affärsrådgivare i offentliga affärer
Magnus Josephson AB

« Tillbaka till alla artiklar