Vad krävs för en sund offentlig upphandling i byggbranschen?

Samhällsbyggnadsbranschen står för 54% av all offentlig upphandling, men vad är ”sund upphandling”? Magnus Josephson är moderator på ett frukostmöte om hur offentliga upphandlingar inom byggsektorn kan och bör gå till. Under en timme presenteras dels en ny rapport om sund offentlig upphandling, dels hålls en paneldiskussion med representanter från  byggbranschens båda sidor. Rapporten är framtagen av Stockholms Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier och speglar företagens erfarenheter och vad som behövs för att förbättra offentliga upphandlingar i branschen.

Tid och plats: Torsdag 4 december i Näringslivets hus, kl 7.30 – 9.00, inkl frukost.

Paneldiskussionen resonerar kring vad som krävs för sunda offentliga upphandlingar i byggbranschen och tar upp frågor som berör både offentliga beställare och leverantörer.

Anmäl dig, eller läs mer om frukostmötet och paneldiskussionen här.

Hjärtligt välkommen!

« Tillbaka till alla artiklar