Så kan politiska mål bli verklighet genom offentlig upphandling

Från ledningsbeslut till mätbar effekt i verksamheten, där upphandling är en del av pusslet.

Lösningen är att samarbeta och koppla ihop kompetens med styrning och skapa engagemang. Bygg det nya arbetssättet tillsammans – politik, verksamhet och upphandling. Denna utbildning som sker i workshopform, ger er grunden och verktygen för att göra det. Är ni redo att ta nästa steg och låta upphandling vara möjliggörare att uppfylla de politiska målen, är detta en utbildning för er. Utbildningen ger utrymme för fem (5) upphandlande enheter och myndigheter att delta; en person från respektive del – upphandling, politik och verksamhet.

  • Det finns många visioner och mål inom både politiken och verksamheterna, men alltför få blir verklighet. Se till att era blir det!
  • Det finns ett tydligt glapp mellan vad politiker och ledning vill och vad tjänstemännen sedan gör. Varför är det så och vad kan man göra åt det?
  • En nyckelfaktor för att lyckas nå målen är att förstå hur offentlig upphandling kan bli ett verktyg som hjälper politik, ekonomi och verksamheterna.
  • Leverantörernas del i uppfyllandet av målen är en avgörande faktor.

Kurs i offentlig upphandling:
I samarbete med Upphandling24 håller Magnus Josephson en heldagsutbildning i målstyrd upphandling
2 oktober 2018, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här.>>

« Tillbaka till alla artiklar