Partnering inom byggentreprenader skapar bättre projekt

Är det möjligt att upphandla rätt byggkompetens med LOU och dessutom göra det utan framgångsrik överprövning? Det kan man absolut, säger Magnus Josephson upphandlingsjurist och expert på offentliga upphandlingar. Mycket handlar om att skapa rätt förutsättningar för projektet, dvs att det hamnar i fokus och att beställare, entreprenörer, konsulter och leverantörer arbetar tillsammans för projektets bästa. Med ett gott samarbete och partnerskap kommer framgången. Partnering är en samverkansform där nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i en öppen dialog och alltid med projektets bästa i fokus.

Tillsammans med Skanska genomför Magnus en välbesökt föredragsturné om partnering i byggbranschen, detta för att lyfta och visa på lösningar kring företags och myndigheters prioriteringar och utmaningar i byggrelaterade tjänster. Föredragen bjuder på konkreta råd om hur man fångar in kvalitet och kompetens i en upphandling, allt för att skapa en så effektiv och lönsam upphandling som möjligt.

En av Magnus absoluta framgångsfaktorer i offentlig upphandling är att skapa ett tätt samarbete mellan upphandlande myndighet och nyckelpersoner hos leverantörer. Myndigheten får på så sätt alltid de mest lämpliga att välja mellan och dessutom blir det inga framgångsrika överprövningar.

Om ert företag funderar på att arrangera en föredragsturné eller om er kommun vill veta mer om hur partnering fungerar i byggentreprenader, kontakta Magnus Josephson.

« Tillbaka till alla artiklar