Öppna kurser i offentlig upphandling

En helt ny utbildningssatsning inom offentlig upphandling startar nu under våren 2018. Upphandling24 Academy samlar Sveriges bästa kursledare inom olika specialistområden och arrangerar ett antal kurser med få deltagare (max 15) och konkret kunskap. Det kommer att bli nyskapande, djupgående och lärorikt.
Magnus Josephson kommer att vara kursledare för två av dessa utbildningsdagar.

  • Målstyrd upphandling – från ledningsbeslut till mätbart resultat
  • Bli leverantör för en halvdag

Två kurser för att vässa och lyfta din kompetens inom offentlig upphandling.

Målstyrd upphandling – från ledningsbeslut till mätbart resultat

Så ska offentlig upphandling användas för att nå politiska mål.
En halvdag som riktar sig till politiker och ledande befattningshavare inom offentliga verksamheter. Den visar hur beslutade mål och visioner kan uppnås med hjälp av offentlig upphandling. Seminariet passar även som utgångspunkt inför upphandlingar av t.ex. innovativa lösningar.

Har ledningen på er verksamhet satt upp mål och visioner som är svåra att nå upp till eller kontrollera? Brottas den med frågor som: Hur ska kommunen nå sitt tillväxtmål och få fler att flytta dit? Vilka åtgärder skulle minska verksamhetens energiförbrukning maximalt? Vilka problem i sjukvården kostar mest pengar? Vilka faktorer i skolan stjäl mest tid från utbildning och lärande? Vad skulle minska skadegörelsen/-djuren i vårt fastighetsbestånd?

Många verksamheter som har satt upp ett mål, t.ex. miljömål, har nog märkt att det kan vara svårt att klara målet. En orsak är att det kan finnas ett glapp mellan vad politiker och ledning vill och vad tjänstemännen sedan gör. Varför är det så och vad kan man göra åt det? Denna utbildning visar hur offentlig upphandling enkelt kan börja användas av ledningen som ett styrmedel för att nå målen.
Resultat: De politiska besluten kommer att bli lättare att genomdriva och att kontrollera. Det blir lättare att hålla vad man lovat – och det är leverantörerna som gör jobbet!

Låter det för bra för att vara sant? Kom och bedöm själv
Läs mer om program, datum och anmälan för kursen>>

Bli leverantör för en halvdag

Bli leverantör för en (halv) dag – undvik att nästa leverantörsmöte blir bortkastad tid!
Dialog mellan köpare och säljare uppmuntras alltmer inför offentliga upphandlingar. Studier visar dock att majoriteten av dessa möten är bortkastad tid för den ena eller båda parter. Mötena lyckas inte skapa det önskade resultatet, tar för mycket tid eller görs med fel personer.

Har du genomlidit dåliga möten med leverantörer som vill presentera produkter och tjänster? Möter du ointresse från din organisation att ha möten med leverantörer? Skulle du vilja ha bättre möten som leder till konkreta resultat så att det blir lättare för er att upphandla rätt typ av avtal?

Genom att bättre förstå hur företagen agerar, och varför, kan ni och er verksamhet dels nå bättre resultat med era möten och avtal, dels veta vilka möten ni kan välja bort som rena tidstjuvar. Därför låter vi dig som deltagare ta leverantörens plats under detta seminarium. Genom att se affären genom leverantörens ögon kommer ni lättare att kunna se även hur man som köpare kan organisera sig, skapa processer och planera för en dialog som ger konkreta resultat.

Förbered dig på att i knivskarp konkurrens försöka få till det bästa mötet med den offentliga kunden!
Läs mer om program, datum och anmälan.>>

« Tillbaka till alla artiklar