Leverantörerna har missat att förklara sitt värde

Offentliga upphandlingar har ett rykte om sig att vara komplicerade och svåra att vinna. Till och med den första meningen på Konkurrensverkets LOU-sida lyder: “Upphandlingar kan vara rätt komplicerade” För många som kommer i kontakt med just den här lagstiftningen förknippas LOU med osäkerhet, hopplös byråkrati och tvister.” Magnus Josephson, affärsjurist och expert på LOU och offentliga upphandlingar, har flera av svaren på varför det upplevs som så komplicerat och hur man ska göra istället för att verkligen skapa värde i sin offentliga affär. I en intervju nyligen med branschpressen VVS-Forum ger han sin syn på varför leverantörerna i många fall missat att förklara sitt värde och priserna pressas.  – Allt är enkelt när man kan det, säger Magnus Josephson, LOU´s grundprinciper är enkla. Läs intervjun med Magnus Josephson om varför priserna pressas i byggbranschen.

« Tillbaka till alla artiklar