Karlstad kommun vill skapa bra offentlig upphandling genom dialog

Det finns ett stort behov av dialog och kommunikation mellan kommun och leverantörer. Karlstad kommun är en av de kommuner som har förstått att kommunikationen mellan kommun och leverantör är en framgångsfaktor för båda parter. Därför bjuder kommunen vid två tillfällen in företag till workshop och bordssamtal kring frågor som är viktiga för företagare som vill lämna anbud vid offentliga anbud. Det första tillfället, 28/8, blev en succé och alla som ville delta fick inte plats. Över 50 deltagare fick vänta till nästa tillfälle som planeras till hösten för att möta upp den stora efterfrågan.

Under en eftermiddag diskuterades bl.a. dessa frågor: Vad är viktigt att tänka på när du vill göra affärer med kommunen? Hur gör man för att skriva det vinnande anbudet? Vad innebär det att vara upphandlad?
En kommun med bra relation till näringslivet får bra in bra anbud och bra leverantörer. Vad gör er kommun för att skapa liknande träffar med era företagare?

För mer information om vad just din kommun kan göra för att bli en mer attraktiv kund kontakta Magnus Josephson.

Magnus Josephson är en av Sveriges främsta konsulter och utbildare inom området affärer med offentlig sektor.

Kontaktpersoner Karlstad kommun: Peter Kullgren, kommunalråd, upphandlingschef Jerker Bäckström och företagslots Sara Nilsson. Karlstad.se/workshopupphandling

« Tillbaka till alla artiklar