Framgångsrecept för offentliga affärer

Många företag arbetar ineffektivt med sina offentliga affärer. Nu finns det äntligen en bok som ger konkreta råd för långsiktig försäljningsframgång. Den offentliga sektorn i Sverige köper för mer än 600 miljarder kronor per år. Många företag märker dock att det är svårt att tjäna pengar i sin affär med offentlig sektor. Samtidigt finns det många myndigheter som anser att de inte får tillräcklig valuta för sina inköp. Boken visar hur ert företag kan lösa denna konflikt genom att skapa en ny typ av dialog med köparsidan som leder till bättre affärer för båda parter.

Enligt Magnus Josephson, författare till den nya boken Framgångsrik försäljning till offentlig sektor, beror denna situation på att de flesta företag dels inte har förstått myndigheternas affärslogik, dels inte anammat ett värdebaserat synsätt på sin försäljning.
– De flesta säljmöten med offentlig sektor är bortkastad tid eftersom de inte lyckas påverka den kommande upphandlingen på rätt sätt. Mer tid bör därför läggas på proaktiv dialog som handlar om vilket resultat som myndigheten vill uppnå med affären, inte vilken produkt eller tjänst de ska köpa. Det handlar om att hjälpa myndigheterna att köpa och att se till att köpet skapar ett större värde för kunden än andra alternativ, säger Magnus. Det är lätt att säga men svårt att göra. Boken visar hur man lyckas.

Framgångsrik försäljning till offentlig sektor genomsyras av konkreta råd, exempel och tips till företag – stora som små – som vill lyckas bättre med sina offentliga upphandlingar. Det handlar om hur man bör tänka och agera, vilka steg man behöver ta före, under och efter upphandlingarna, från operativ till strategisk nivå.

Expert inom affärer med offentlig sektor
Magnus Josephson är en av Sveriges mest efterfrågade konsulter och föredragshållare inom affärer med offentlig sektor. Han har de senaste 20 åren varit rådgivare till hundratals företag och myndigheter i över 5 000 upphandlingssituationer. Magnus har tidigare blivit uppmärksammad för böckerna ”Vinnande anbud” och ”Strategisk offentlig upphandling”.

Dina exemplar av boken köper du direkt här på sajten.>>

« Tillbaka till alla artiklar