Bättre affärer med LOU tillsammans med Sveriges Arkitekter

Offentlig sektor är den största beställaren av bygg- och arkitekttjänster i Sverige. Många arkitekter har erfarenheten att det är svårt att vinna offentliga upphandlingar och de som vinner har ofta problem med dålig lönsamhet. Men så behöver det inte vara. I denna endagskurs visar juristen och upphandlingsexperten Magnus Josephson hur framgångsrika företag gör för att både vinna fler kontrakt och för att få dem lönsamma.

På kursens får anbudsansvariga arkitekter verktyg för att arbeta på ett strategiskt och långsiktigt lönsamt sätt med offentlig upphandling enligt LOU. Alltför ofta landar offentlig upphandling i en fråga om timpriser. Det undergräver arkitektföretagens utvecklingskraft, samtidigt som offentliga upphandlare inte får det värde för skattepengarna som de enligt lagen ska fokusera på. Men inget hindrar köparna från att ställa krav på andra sätt – där fokus istället ligger på vilka värden och effekter tjänsterna ger verksamheten för att få jämförbarhet. Målet med kursen är att deltagarna ska förstå hur offentliga aktörer köper arkitekttjänster och vilka krav i upphandlingarna som är möjliga att påverka. Kursen anpassar nivån utefter deltagarnas förkunskaper. Föreläsarna har lång och bred erfarenhet av LOU.

Efter kursen kan du

  • de viktigaste nyheterna i nya LOU
  • försäljning till offentlig sektor – så ökar ni era möjligheter att ta hem de kontrakt ni vill vinna
  • bättre identifiera vilka anbud du och kollegorna vill ha
  • bättre formulera er för att vinna önskeanbuden.

Kursen vänder sig till

  • dig som är medlem i Sveriges Arkitekter
  • andra medarbetare som arbetar med anbud i arkitektföretag.

Datum och anmälan

28 mars 2019, kl 9-17
Stockholm

Anmälan görs här.>>

« Tillbaka till alla artiklar