Är partnering förenligt med LOU?

Magnus Josephson reder ut begreppen kring partnering och LOU, tillsammans med NCC-partnering. Partnering är ett samarbete mot gemensamma mål, med en gemensam organisation och gemensam ekonomi och allt detta går utmärkt att kombinera med LOU enligt Magnus Josephson. LOU reglerar bara hur man upphandlar inte hur man samarbetar. Några av de stora vinsterna med partnering är att leverans sker i rätt tid och att resurser utnyttjas effektivt.

Enligt Magnus Josephson blir partneringformen allt vanligare och börjar nu sprida sig även till branscher utanför byggsektorn, som IT och fastighet. Att tidigt starta dialogen är viktigt poängterar Magnus. EU-direktiven och nya LOU uppmuntrar till att tala med leverantörer. När man inte pratar går man mista om kunskap, förklarar han.

Läs fler av Magnus tips om hur du kan toppa laget genom partnering:
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/partnering-en-lagsport-att-na-malet-25968

« Tillbaka till alla artiklar