Almedalen 2017: Verksamhetseffekt vid offentliga affärer – en illusion?

När offentliga organisationer upphandlar så är målet att uppnå en verksamhetseffekt, men hur ofta blir det så ?

Just denna fråga lyfts och diskuteras i ett seminarium arrangerat av Offentliga Affärer under Almedalsveckan. Där finns Magnus Josephson med för att utifrån sin expertroll inom offentlig upphandling belysa både utmaningar och möjliga lösningar.

Intentionen, att nå en verksamhetseffekt, är central i samband med offentliga affärer och upphandling. Såväl leverantörer som upphandlande myndigheter vill att föremålet för upphandlingen skall leda till en förbättrad eller mer prisvärd funktion. Ändå så handlar ofta affärerna om detaljer, dvs. hur man vill uppnå den önskade effekten. Dess detaljer bygger ofta på hur det ser ut eller hur man arbetar idag, medan upphandlingen egentligen syftar till förnyelse och nytänkande. Detta motsatsförhållande leder till att de upphandlande myndigheterna får nya leveranser, men man uppnår inte den önskade verksamhetseffekten.

Medverkande:
  • Patrik Nilsson, Moderator, Country CTO, Hewlett Packard Enterprise
  • Stefan Berg, Affärsutvecklare, Hewlett Packard Enterprise
  • Magnus Josephsson, Affärsutvecklare och jurist, Magnus Josephsson AB

Dag och tid:
Onsdag 5/7 2017, kl 13:00 – 13:45

Plats:
Offentliga Affärers seminarietält, Strandvägen 4, Visby
« Tillbaka till alla artiklar