Busenkelt nå miljömålen 2020 med LED + LCC

Genom att upphandla LED-lysrör med lägst LCC kan svensk offentlig sektor nå miljömålen 2020. Samtidigt minskar energikostnader med upp till 70 procent, vilket sparar 141 miljarder kronor under dess 20-åriga livstid. Det enda som fattas nu är ett politiskt principbeslut som säger ”fr.o.m. nu ska all upphandling av energiförbrukande produkter som huvudregel upphandlas med LCC som utvärderingskriterium – allt annat är tjänstefel!”

Vill du se en riktig miljöbov? Titta upp i taket! Där sitter med största sannolikhet ett traditionellt lysrör. Lysrör är världens fjärde mest tillverkade produkt och den kräver enorma mängder energi: 20 procent av världens energiförbrukning går åt till att driva lysrör. Om det byttes ut mot ett modernt, klimatsmart LED-lysrör skulle elförbrukningen minska med upp till 70 procent, det skulle hålla fem gånger så länge och det skulle vara fritt från kvicksilver.

Att byta till miljövänliga LED-lysrör minskar alltså energiförbrukningen radikalt. Om Sveriges offentliga sektor fattade det enkla beslutet att byta ut sina ca 20 miljoner lysrör, till LED-lysrör skulle Sverige kunna spara nästan 7 miljarder kronor varje år! Samtidigt skulle miljömålen nås till 2020. Under dess 20-åriga livstid blir det 140 miljarder! Det är fantastiska siffror, men varför händer så lite?

Varför är inte LED-lysrör standard inom offentlig sektor idag?

En som funderat mycket på det är Magnus Josephson, konsult och föreläsare med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Han anser att det framförallt är bristande samordning mellan politiker, ekonomer, driftansvariga och upphandlare som hindrar oss att nå miljömålen.

Det finns både mål, massor av pengar och kunskap – men sen ser han två brister:
1. Brist på styrmedel från politiskt håll. Ingen har ansvaret för att följa upp de politiska besluten om miljömål och det verkar inte användas några styr- eller beräkningsmodeller för ekonomisk uppföljning.
2. Det är olika budgetar som betalar lysrören respektive elräkningen. Den som betalar lysrören vill köpa på lägsta pris och LED-lysrör kostar mer än vanliga lysrör. Den som sedan ska betala elräkningen får sällan vara med och påverka inköpen av det som faktiskt påverkar utfallet.

Tydligare politisk styrning, incitament och uppföljning viktiga nycklar

I slutänden handlar det mycket om att det är svårt att ändra beteenden. Här har politikerna en viktig roll att spela. De har ofta rätt målsättning, men det kan finnas ett glapp mellan vad de vill göra och vad som sedan faktiskt åstadkoms på deras verksamhet. En nyckel till att nå miljömålen är därför att politikerna ger väldigt tydliga riktlinjer.

– Politikerna måste säga att ”vi måste nå följande miljömål till 2020 för att klara EU:s krav. Vårt beslut är därför att alla inköp av produkter som drar energi ska göras så klimatsmart som möjligt, vilket ofta innebär lägst LCC. Den som inte upphandlar enligt LCC som huvudregel begår tjänstefel.” Det är så tydlig man måste vara som politiker för att verkligen få igenom den nödvändiga förändringen. Politiska miljömål måste följas upp med tydliga styrmedel.

Det positiva vi kan ta med oss från allt detta är att det går att uppnå väldigt mycket, både ekonomiskt och miljömässigt, genom en så enkel åtgärd som att byta ut lysrören.

– En av anledningarna till att LED-lysrören inte slagit igenom på bred front än är kanske att det verkar lite för bra att kunna uppnå så mycket så enkelt. Men använder man bara LCC som grund i upphandlingarna är det faktiskt busenkelt att nå EUs miljömål. Det är bara att räkna!

« Tillbaka till alla artiklar