Teracom-logo

Stephan Guiance, vd Teracom

Stephan Guiance, vd Teracom

Sagt om Magnus och has team

”Vi missade en liknande miljardaffär för tio år sedan och ville inte göra om det, därför anlitade vi Magnus Josephson AB. Under hela processen har MJAB stått för trygghet och stabilitet och teamet har på ett kompetent sätt bidragit med kunskap om processen, om juridiken och om hur man formulerar frågor och svar. Vi hade haft klart svårare att vinna utan denna hjälp.”

 

Teracom

Uppdrag

Se till att Teracom skriver ett vinnande anbud och tar hem ett miljardkontrakt med stark konkurrens i en förhandlad upphandling. Avtalet är på totalt 7 år.

Utmaning

Förstå omfattningen av affären, hitta den funktionalitet som passar bäst och matcha kundens önskemål på det absolut effektivaste sättet.

Lösning

Anlitade MJAB under hela anbudsprocessen, både som anbudskonsult och rådgivare under de tre intervjutillfällena. Magnus Josephson och hans team fick snabbt sätta sig in i affären, dels hur Teracom arbetade, men också i vad Teracoms kund efterfrågade.

Läs också Teracoms eget pressmeddelande om affären.>>