Robert Kingfors
, fd vd Teknikföretagens Branschgrupper AB

Robert Kingfors

Sagt om Magnus
”Magnus har en kombination av sälj och juridik och vet inom vilka ramar den bästa affären kan göras. Han har bidragit till att medlemsföretagen har ökat sin tillväxt i affärerna med offentlig sektor. Magnus är dessutom trevlig och lättarbetad samverkanspartner.”

 

TEKNIKFÖRETAGENS BRANSCHGRUPPER AB

Utmaning

Underlätta och skapa möjligheter för medlemmarna i de branschorganisationer som finns hos Teknikföretagens Branschgrupper att vinna fler upphandlingar och att få tillväxt i sina offentliga affärer.

Lösning

Magnus ger råd, branschanpassade LOU-utbildningar och hjälper till med branschanpassad försäljningsstrategi och försäljningstaktik, samt är bollplank åt de olika sekretariaten att skapa nya koncept.