Medtronic

Reidar Gårdebäck, vd Medtronic

Reidar Gårdebäck

Sagt om Magnus

”Magnus har en bred juridisk kunskap om offentlig upphandling och förstår samtidigt hur man gör affärer. Han kan dessutom jämföra vårt upphandlingsarbete med andra företags arbete, så vi vet att vi gör rätt. Det har också gett sidoeffekter; nu är fler inom företaget delaktiga i anbudsarbetet samt att alla inom företaget förstår vikten av en välfungerande anbudsprocess. Dessutom ger det nya karriärmöjligheter internt inom det här området.”

 

 

 

 MEDTRONIC AB

Ett ledande företag inom medicinteknik.

Uppdrag

Kontinuerligt ge tips och stöd åt företaget i de olika upphandlingsmomenten.

Utmaning

Få en väldefinierad och strukturerad process i företagets upphandlingsarbete, där alla inblandade vet vad som ska göras vid varje tillfälle. Bli en ”välsmord anbudsmaskin”.

Lösning

Få rådgivning och en extern syn på arbetet av Magnus, för att säkerställa att företaget är på rätt väg.