Kungliga biblioteket

Sagt om Magnus

Peter Olin, ekonomichef och upphandlingsansvarig, Kungliga biblioteket

”Magnus är oerhört smidig och lyhörd och lätt att ha att göra med. Han sätter sig snabbt in i ärenden och vill alltid hitta den bästa och säkraste lösningen för oss. Det blir både roligt och begripligt på utbildningsdagarna, då han har en förmåga att anpassa utbildningen och lägga sig på rätt kompetensnivå. Han är dessutom snabb på att återkoppla (när vi söker honom).”

Karin Jortfelt, inköps- och upphandlingssamordnare, Kungliga biblioteket

”Magnus har en förståelse för oss som kund och möter oss där vi står. Vårt samarbete utgör en process där vi tillsammans kommer fram till bra lösningar. Hans erfarenhet och förmåga att dra paralleller med andra upphandlingar gör dessutom att vi får mycket input utifrån.”

 

KUNGLIGA BIBLIOTEKET

Statlig myndighet

Uppdrag

Kontinuerligt stötta KB i upphandlingar; informera om nya regler, diskutera upphandlingsmetoder, rekommendera utvärderingsmodeller, hjälpa till i utvärderingar, ge råd i upphandlingar samt utbilda medarbetarna.

Utmaning

Ta fram förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller med fokus på tydliga skall- och bör-krav, som är lätta att utvärdera och som inte resulterar i överprövningar.

Lösning

Bokade timmar varje månad där Magnus ger råd och informerar om nyheter och förändringar inom upphandlingsområdet. Utbildningsdagar för KB:s personal.