APL

Eva Sjökvist Saers, vd APL

Sagt om Magnus

”Magnus är en otroligt kunnig och lättsam person. Han sätter sig snabbt in i de aktuella och väsentliga frågorna och för en dialog, utan att ”ta över”. Det var vi själva som skulle göra arbetet med Magnus som aktivt stöd. I vår första upphandling gav han oss ett tydligt självförtroende som vi kunde nyttja på rätt sätt – vi blev konkreta och kärnfulla i vårt erbjudande och kunde förpacka det rätt. Och vi vann!”

 

 

 

 

APOTEK PRODUKTION & LABORATORIER AB, APL

En av Europas största tillverkare av individanpassade läkemedel och partner för tjänster och produkter till apotek.

Uppdrag

Ge vägledning med handfasta och konkreta råd i anbudsskrivningen och prisstrategin, i syfte att vinna landstingsupphandling.

Utmaning

APL hade inte tidigare deltagit och lämnat anbud i en offentlig upphandling enligt LOU. Därför var det viktigt att få en fördjupad kunskap om vad företaget skulle tänka på i anbudsprocessen.

Lösning

Få råd av Magnus om hur företaget ska arbeta strategiskt för att vinna upphandlingar. Stöd i anbudsskrivning. Utbildning av viktiga funktioner.

Sagt om Magnus

”Magnus är en otroligt kunnig och lättsam person. Han sätter sig snabbt in i de aktuella och väsentliga frågorna och för en dialog, utan att ”ta över”. Det var vi själva som skulle göra arbetet med Magnus som aktivt stöd. I vår första upphandling gav han oss ett tydligt självförtroende som vi kunde nyttja på rätt sätt – vi blev konkreta och kärnfulla i vårt erbjudande och kunde förpacka det rätt. Och vi vann!”