Ny workshop – upphandling ett verktyg för effektivisering

Från ledningsbeslut till märkbar effektivisering
– så ska upphandling användas för att nå politiska mål.

Vilka åtgärder skulle minska kommunens energiförbrukning maximalt? Vilka problem i sjukvården kostar mest pengar? Vilka faktorer i skolan stjäl mest tid från utbildning och lärande? Vad skulle minska skadegörelsen i vårt fastighetsbestånd? Hur ska kommunen kunna nå sitt tillväxtmål på 10 % fler invånare på 10 år? Dessa frågor är utmärkta som utgångspunkt inför upphandlingar av innovativa lösningar.

Det finns många politiska visioner och mål, både på nationell- och EU-nivå, men alltför få blir verklighet. Det finns ett tydligt glapp mellan vad politiker och ledning vill och vad tjänstemännen sedan gör. Varför är det så och vad kan man göra åt det? En nyckelfaktor för att lyckas är att använda offentlig upphandling som ett styrmedel för bl.a. effektivisering.

Ovanstående är några av de många exempel på upphandlingsområden Magnus Josephson arbetat med under sina över 20 år som upphandlingsspecialist. En workshop med Magnus är ett sätt att hitta de områden i den egna organisationen där effektiviseringar kan göras med stor mätbarhet och där upphandling är ett nödvändigt verktyg.

Magnus Josephson: ”Jag har jobbat med över 400 verksamheter i alla branscher och alla typer av myndigheter och en av de viktigaste slutsatserna jag har dragit är att det finns inget problem som inte går att lösa idag om vi ser på teknikutveckling och kompetenserna hos köpare och säljare. Däremot görs LOU till ett hinder alltför ofta. LOU är inget hinder – det är däremot brist på kreativitet och ledarskap. Jag vill ge svaret vad skapar framgångsrika projekt och vad gör det inte?”
Resultatet av förmiddagen är att ni direkt kommer att hitta områden där effektiviseringar kan göras med stor mätbarhet och där upphandling är ett nödvändigt verktyg.

Röster och utvärdering från workshopen:

Vi vill med detta brev tacka dig för din medverkan som ledare av workshopen på konferensen Ledning och styrning i framtidens myndighet som gick av stapeln den 16 mars i Stockholm.

Vi har gått igenom de utvärderingar som lämnats in workshopen fick som helhet betyget 5,5. Detta på en skala där 6=utmärkt, 5=mycket bra, 4=bra, 3=godkänt 2=mindre bra och 1=dåligt.

Din medverkan fick följande strålande omdöme:

  • innehåll 5,0
  • framförande 5,0

Vi har fått ett par kommentarer från deltagare:

  • Genomfördes proffsigt med kunskap och engagemang!
  • Mycket lärorik

Ännu en gång, stort tack för din insats.

 

« Tillbaka till alla artiklar