”Kanonbra föreläsning i torsdags. Det var nog
flera stycken som fick en riktig aha-upplevelse.”

”Redan efter en timme hade jag lärt mig så mycket att kursen var värd pengarna.”

”Jag vill tacka dig (även om jag först blev arg!)
för att du pressade på och ifrågasatte mina argument. Bra!

”Interaktiv utbildning med mycket engagerad lärare”

”Underhållande och seriöst på samma gång!”

”Många bra exempel från verkligheten gjorde det lätt att ta till sig informationen.”

”Offentlig upphandling har blivit roligt!

”Den mest kundanpassade utbildning jag har gått.”

”Från en av våra kursutvärderingar (80 kursdeltagare):
Betyg 4,73 av 5! Där 66,7% svarade MYCKET BRA och 25% svarade BRA!”

Public bid manager förstår den offentliga affären

De public bid managers som är framgångsrika vid upphandlingar har oftast lyckats få ihop en väl fungerande ”anbudsmaskin”. De har lyckats förena kompetenser på företaget, det vill säga personer med kunskap om tekniken, kunden, konkurrenterna, produkterna eller tjänsterna, upphandlingsjuridiken, anbudshantverket och prissättningen, i ett väl samspelande team. Som public bid manager ser de på detta anbudsteam som på vilket lag som helst. Det är allas framgång om det lyckas, och det är allas ansvar och motgång om det misslyckas.

En public bid manager tillför ett strategiskt värde

Några viktiga frågor som en public bid manager måste ställa sig är bland annat ”hur använder jag befintlig organisation för att nå bästa resultat?” och ”vem är egentligen vår kund?”

Som public bid manager måste du ha en helhetssyn på den offentliga upphandlingen och kunna leda ditt team i rätt riktning. En public bid manager som inte har de nödvändiga resurserna i sin organisation, minskar sina chanser avsevärt att vinna upphandlingarna.  Därför måste du veta hur du på det mest effektiva sättet ska använda resurserna på ditt företag. En utbildning i offentlig upphandling skräddarsydd för rollen som public bid manager ger företaget ett försprång i den offentliga affären.

Vi lär dig hur du ska utveckla dina strategier och ger dig konkreta råd och verktyg som krävs för att bli en framgångsrik public bid manager.