”Sedan vi börjat arbeta med Magnus Josephson har vi femtondubblat vår omsättning. Från ca 70 miljoner till 1 miljard på sex år.”

”På tre  år har vi gått från att vinna 15-20% av anbuden, till att i dag vinna ca 75% av våra anbud.”

”Vårt företag omsatte 40 miljoner men vann ett kontrakt på 100 miljoner. Det hade aldrig gått utan Magnus hjälp.”

”Efter att ha lärt oss hur vi skall jobba proaktivt i vår försäljning vinner vi betydligt fler upphandlingar.”

Sälj framgångsrikt till offentlig sektor

De flesta företag som säljer till offentlig sektor bygger sin affär mer på slumpen än på medvetna val och en långsiktig plan med sin affär. Slumpstrategin är inte bara kostsam på alla sätt, den är också starkt demotiverande för de anställda, vilket i sin tur gör det svårt att behålla kompetensen på företaget. De framgångsrika företagen har väsentligt högre procent vunna affärer, hög lönsamhet och starka, stabila team med tydliga roller före, under och efter upphandlingarna.

Vi vet hur du gör för att vinna offentliga upphandlingar

Magnus Josephson är rådgivare till många av de mest framgångsrika företagen på området, varav några har gått från en omsättning på 50-60 miljoner till över en miljard på 6-7 år. Andra har höjt andelen vunna anbud från 20% till 75%.

Varför inte kontakta Magnus Josephson för en timmes presentation av framgångsfaktorer som alla företag kan uppnå?

Boka in ett föredrag

  • Fem grundförutsättningar som företaget måste uppfylla för att nå långsiktig framgång
  • Därför är 9 av 10 säljmöten med offentlig sektor bortkastad tid
  • Att sälja avancerade konsulttjänster till offentlig sektor – före, under och efter upphandlingen.
  • Varför vinner vissa företags anbud oftare än andra i offentlig upphandling?

Om Magnus Josephson

Magnus Josephson är en av Sveriges mest efterfrågade konsulter och föredragshållare inom offentlig upphandling och affärer med offentlig sektor.
Han har som upphandlingsjurist och affärsutvecklare varit rådgivare i över 5 000 upphandlingar, konsult åt över 300 företag och myndigheter och tiotusentals kursdeltagare har deltagit i utbildning i offentlig upphandling. Han har givit ut  ut tre böcker, Vinnande anbud – så lyckas du in offentlig upphandling (Liber) och Strategisk offentlig upphandling (Jure) samt Framgångsrik försäljning till offentlig sektor (Roos & Tegner).