”Sedan vi börjat arbeta med Magnus Josephson har vi femtondubblat vår omsättning. Från ca 70 miljoner till 1 miljard på sex år.”

”På tre  år har vi gått från att vinna 15-20% av anbuden, till att i dag vinna ca 75% av våra anbud.”

”Vårt företag omsatte 40 miljoner men vann ett kontrakt på 100 miljoner. Det hade aldrig gått utan Magnus hjälp.”

”Efter att ha lärt oss hur vi skall jobba proaktivt i vår försäljning vinner vi betydligt fler upphandlingar.”

För myndigheter

Från stora till små myndigheter, kommuner och landsting. Från ledningsfrågor till förfrågningsformuleringar och utvärdering. Alla köpare kan få sin offentliga affär att växa och effektiviseras med vår hjälp!

Vi har all rådgivning du behöver, kontakta oss så berättar vi mer: contact@magnusjosephson.se

Vad är en bra affär för dig?

Vad innebär tillväxt i er offentliga affär?

Är det att:

 • Ni får mer för varje investerad krona?
 • Upphandlingsprocessen går snabbt och smidigt?
 • Ni har rätt team för att genomföra upphandlingen?
 • Vara attraktiv som kund?
 • Ni får rätt leverantör?

Förmodligen är det all detta! Men hur ofta är det så? Vad hindrar er organisation från att nå de målen? Vad kan skapa en bättre affär för er? Magnus Josephson AB hjälper dagligen myndigheter att utveckla och genomföra sina upphandlingar. Några av våra många erfarenheter redovisas i boken Strategisk offentlig upphandling (Jure).

Det här hjälper vi myndigheter med

Ledningen – hur få ihop politiska mål med affärsmässiga mål?

 • Vi tar fram rätt beslutsunderlag och genomförandeplan, från idé till uppföljning.

Verksamhetschefer – vilka affärer är verksamhetskritiska för er? Vad ger bäst ROI (Return on investment) i er affär? Hur hittar ni rätt leverantör för era behov och resurser? Vem ska fatta beslut i er affär?

 • Vi tar fram svaren utifrån era förutsättningar.

Upphandlingsansvariga – vi hjälper er att:

 • Skapa rätt organisation i en enskild upphandling.
 • Skriva attraktiva förfrågningsunderlag.
 • Utvärdera kostnad – och inte bara pris!
 • Skapa en utvärderingsmodell som medger subkektiv betygssättning, t.ex. intervju.
 • Ta fram rätt utvärderingsmodell i en enskild upphandling – steg för steg-exempel.