”Vi vann!”

”Det här hade aldrig gått utan hjälp från er.”

”Vad kul det var!”

”Tack Magnus! Det var bra synpunkter! Vad skulle vi gjort utan dig?
Du har varit guld värd!”

Toppklass-analys

Välkommen till Toppklass-analysen som visar hur ditt företag klarar utmaningarna att sälja till offentlig sektor.

  • Tar ledningen rätt beslut angående offentliga affärer?
  • Är era säljmöten optimala?
  • Kan ni påverka kunden så att det gynnar er i nästa upphandling?
  • Lönar sig er marknadsföring?
  • Är ert anbudsarbete effektivt?

Genom att bland annat besvara frågor i vår enkät, får du reda på hur väl ni klarar de utmaningar som alla företag står inför när de gör affärer med offentlig sektor. Ni får också klart för er vilka era starka respektive svaga sidor är; vad ni behöver arbeta med. På det sättet får ni ytterligare försprång gentemot era konkurrenter.

Totalt består vårt frågebatteri av cirka 60 frågor. Ett smakprov av dessa frågor hittar du här>>

Vill du veta mer om hur ni kan nå toppklass i era affärer med offentlig sektor? Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar i offentlig upphandling som stärker såväl medarbetare som företag i konkurrensen om de offentliga affärerna.